<a href='https://oost-achterhoek.voedselbankennederland.nl/nl/welkom-bij-de-voedselbank-oost-achterhoek.html'><div style='color: #000;'>Voedselbank Oost-Achterhoek</div><div style='color: #d9782d;'>Lichtenvoorde</div></a> <div style='color: #000;'>Voedselbank Oost Achterhoek</div><div style='color: #d9782d;'>deelt wekelijks 410 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div><div style='color: #d9782d;'>bij de voedselbanken</div></a> <div style='color: #000;'>Wij hengelen graag</div><div style='color: #d9782d;'>naar vis.</div><div style='color: #d9782d;'>Wie bijt?</div> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>8300 vrijwilligers</div><div style='color: #d9782d;'>stellen wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Voedselbank Oost-Achterhoek.</div> <div style='color: #000;'>Een vrijdagochtend bij de Voedselbank Oost-Achterhoek.</div> <div style='color: #000;'>Voedselbank Oost-Achterhoek.</div> <div style='color: #000;'>Voedselbank Oost-Achterhoek.</div>

2018

Start                 

We beginnen ook dit jaar met een goed bericht: de jaarlijkse strenge controle heeft wéér honderd punten opgeleverd én een voedselveiligheidscertificaat zodat we opnieuw tot de groeiende groep groene Voedselbanken in Nederland behoren.

Vrijwilligers                                                                                                                                  

Van tijd tot tijd vinden vrijwilligers die nog moeten solliciteren, een betaalde baan. Heel fijn voor hen maar minder prettig voor ons omdat je dan een doorgaans goed ingewerkte vrijwilliger moet vervangen. Gelukkig lukt het ook in 2018 nog om hen op korte termijn te vervangen en meestal ook de opvolger al ingewerkt te hebben voordat de vrijwilliger definitief vertrekt. Daardoor kan het werk zonder hapering doorgaan.                                                                                                                      

In totaal hebben we eind 2018 145 vrijwilligers, dus het aantal is vrijwel gelijk gebleven.  Een 83 van hen werkt in de hoofdvestiging in Lichtenvoorde, de anderen werken in de 12 uitgiftepunten. Ondanks dit grote aantal medewerkers voor een 100% vrijwilligersorganisatie, loopt het werk gesmeerd zowel in de hoofdvestiging in Lichtenvoorde als bij de uitgiftepunten. Ook zijn er inmiddels weer reserves beschikbaar al hebben we niet zo’n grote lijst als in het verleden.

Cliënten                                                                                                                                                            

In het jaar 2018 is een gestage stijging in het aantal cliënten te zien. Dat zal in de eerste maanden misschien ook te maken hebben met de door onze landelijke vereniging VBN opnieuw verhoogde toelatingscriteria (het over te houden leefgeld per maand, na aftrek van vaste lasten en schuldenaflossing). Voor 2018 is dat € 215,- voor een alleenstaande, waar voor elk volgend gezinslid nog € 85,- bij komt.                                                                                                                         

Maar deze stijging bleef in 2018 doorlopen zodat we aan het eind van het jaar de grens naar 400 cliëntengezinnen - na jaren - opnieuw aantikten en zelfs even overschreden. Omdat bij een groei vér over 400 er logistieke problemen gaan optreden (omdat we al het vele voedsel ook nog naar de cliënten moeten kunnen vervoeren) zijn we op zo’n moment wel extra alert.

Bestuur                                                                                                                                                      

Het hele jaar hebben we met een compleet bestuur van 7 personen kunnen werken. In totaal heeft het bestuur 11 keer vergaderd plus een brainstorm-vergadering (over de nabije toekomst). Verder werd een overlegvergadering met alle coördinatoren in en om de hal in Lichtenvoorde (de zogeheten kadervergadering) gehouden en één met alle coördinatoren van de uitgiftepunten. Extern komt daar dan nog het overleg met alle hulpverleners van onze cliënten bij.  

Voedsel                                                                                                                                                   

In 2018 zijn er weer enkele voedselleveranciers bij gekomen, m.n. supermarkten. Ook zijn onze voorraden lang houdbaar voedsel op de bovenverdieping (DKW = droge kruidenierswaren, blik- en pot-voedsel, etc.) verder aangevuld, ook door gehouden acties van scholen, kerken en andere organisaties. Als de wekelijkse aanvoer tekortschiet dan kan er van boven worden aangevuld.

Financiën                                                                                                                                                      

De subsidies van de gemeenten zijn in 2018 weer uitbetaald, waarbij één gemeente, Oude IJsselstreek, het liet afweten. De subsidie hebben ze niet uitbetaald omdat ze willen dat wij aan hun minimanna-winkel meewerken. Wij kunnen alleen meewerken aan een winkelconcept voor de armen als ons gratis verkregen voedsel daar ook gratis wordt verstrekt. Omdat de minimanna-markt, zoals de winkel heet, het voedsel aan de armen verkóópt i.p.v. weggeeft kunnen wij daar niet aan meewerken. Ook al hanteert men lage prijzen, ook dan niet. Over 2018 komen we dus het subsidiebedrag van € 12.000,- voor 4800 geleverde pakketten tekort. Omdat de andere gemeenten wél betaald hebben en wij verder ook de nodige sponsorbedragen, donaties en gelden van acties hebben ontvangen kunnen wij ook in 2019 wel verder met deze Voedselbank. Toch profiteert Oude IJsselstreek dan ten onrechte van het door anderen opgebrachte geld! Dat is niet eerlijk. Hopelijk komt de gemeente Oude IJsselstreek alsnog over de brug. We zullen zien.

2017

Start

Het jaar 2017 is net als 2016 ook weer heel goed begonnen: het voedselveiligheidscertificaat is opnieuw verlengd, zodat wij weer een groene voedselbank zijn. Na de jaarlijkse strenge check-up door een gespecialiseerd bureau eind 2016 behaalden wij dit keer alle 100 punten in één keer! Ook voor 2018 geldt dus dat we nog steeds een groene voedselbank zijn.

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn het echte kapitaal van deze voedselbank . Het aantal is in 2017 opgeklommen tot  144. Hiervan zijn 77 vrijwilligers in het gebouw in Lichtenvoorde werkzaam. Zij werken in onze hal in diverse groepen: diepvries, groenten, brood, inpakkers, chauffeurs, etc ..De meesten werken met voedsel maar er zijn ook vrijwilligers die de cliëntenadministratie op maandag en vrijdag bemensen, die P&O en PR & Communicatie uitvoeren

Op onze 12 uitgiftepunten (in 12 plaatsen in de regio) werken ook nog veel vrijwilligers, op de meeste uitgiftepunten met een overeenkomst met de voedselbank. Hun aantal is in 2017 sterk gestegen: meerdere vrijwilligers die al langer voor ons werken zijn nu via de voedselbank goed verzekerd tijdens hun werk voor de cliënten. In totaal zijn bij de uitgiftepunten 66 vrijwilligers werkzaam in 2017.

Op een groot uitgiftepunt als Winterswijk zijn zij in dienst van de Stichting Sociaal Steunpunt die vele tientallen vrijwilligers kent van wie een deel het uitgiftepunt draaiende houdt. Daar heeft de voedselbank een overeenkomst met de Stichting.

Vrijwilligers van de uitgiftepunten hebben direct contact met onze cliënten en kennen hen ook allemaal en vaak ook hun problemen.

Omdat onder de cliënten ook nieuwe Nederlanders zijn, met een toenemend aantal vluchtelingen, hebben we vertalingen van de belangrijkste informatie in 4 talen (Duits, Engels, Frans en Arabisch) aan de uitgiftepunten beschikbaar gesteld.

Veel vrijwilligers blijven jarenlang maar de jongere vrijwilligers raken we soms kwijt omdat zij weer betaald werk vinden. Heel erg fijn voor hen maar jammer voor ons omdat ze vaak goed ingewerkt zijn. Toch lukt het steeds weer om goede vervangers te vinden! Wel is onze reservelijst in de loop van 2016 leeggeraakt en proberen we weer vrijwilligers te werven die als reserve willen invallen als dat nodig is.  

Cliënten

Het aantal cliënten is in 2017 voor het eerst weer sterk gestegen in de eerste maanden. Dit komt voor een belangrijk deel door de hogere toelatingscriteria. De leden van de VBN, de Vereniging Voedselbanken Nederland, waaronder onze Voedselbank, hebben hiertoe eind 2016 besloten mede na overleg met het NIBUD.

Cliëntengezinnen die in 2016 waren uitgeschreven konden nu in een aantal gevallen weer worden ingeschreven. Die groei bleef beperkt tot zo’n 25 gezinnen en is in de rest van 2017 weer geleidelijk afgenomen zodat er netto 15 gezinnen bij zijn gekomen.

Omdat die groei beperkt bleef konden we ook in 2017 nog 55 gezinnen helpen die na de maximale drie jaren dat een pakket wordt verstrekt, nog steeds in een noodsituatie (ver onder het bestaansminimum) verkeerden. Omdat men pas in de schuldsanering wordt toegelaten als alle schulden zijn geïnventariseerd en men wel eerder in aanmerking komt voor voedselhulp is soms al anderhalf jaar voedselhulp voorbij. Dan komt men  in de schuldsanering (die ook drie jaar duurt). Men moet dan nog steeds leven ver beneden het minimum en dan kunnen wij nog anderhalf jaar een voedselpakket bieden.  

 Omdat wij de regel “geen pakket zonder traject” hanteren, dienen alle cliënten een hulpverlener te hebben die samen met hen het pakket aanvraagt. Hij/zij heeft inzicht in hun financiën en helpt hen weer uit de schulden te komen.

Bestuur

In 2017 is de vacature van een zevende bestuurslid ingevuld met Henk Houwers. Hij heeft de portefeuille hulpverleners gekregen en is daarmee voortvarend aan de slag gegaan. Elders op deze site kunt u in het organogram zien hoe de bestuurstaken zijn verdeeld.

Voedsel

Ook in 2017 hebben tientallen voedselbedrijven (zoals vele supermarkten, bakkers, e.a. voedselbedrijven) ons gratis voedsel verstrekt dat soms tegen de houdbaarheidsdatum aan zit.

De zuivel daaronder wordt door ons ingevroren in snelle vriezers en daarna uitgegeven.

Ander voedsel is soms verkeerd verpakt maar nog wel lang houdbaar. Dat bewaren wij op onze bovenverdieping (b.v. blikvoeding). Tevens wordt voedsel verkregen door inzamelingen van scholen, kerken en anderen. Dat is op ons verzoek altijd  lang tot zeer lang houdbaar.

Ook krijgen wij soms drogisterij-artikelen aangeboden, waaronder wasmiddelen. Die accepteren wij ook graag want onze cliënten zijn hier erg blij mee.

Onze drie koelbussen met aanhangers halen de hele week door voedsel op bij de vele tientallen leveranciers. Bij de vele supermarkten staat voedsel in kratten klaar in de diepvries, de koeling of daarbuiten. Dat ophalen gebeurt ook vrijdagsmorgens terwijl daarná een bus met aanhanger naar het regionaal distributie centrum in Arnhem vertrekt om daar de basispakketten op te halen (in dozen en kratten verpakt). Die worden ‘s middags, aangevuld met nog veel meer producten uit deze regio, ingepakt in kratten. Hier komen . diepvriesproducten zoals vlees en groenten en veel brood nog bij, Daarna gaat alles  naar de  uitgiftepunten waar de cliënt het pakket ophaalt. 

Subsidie en giften

Deze voedselbank heeft geen vaste inkomsten behalve de subsidiebijdrage aan de huur en energiekosten van ons gebouw van de vijf gemeenten waarin wij werkzaam zijn, naar rato van het aantal cliënten per gemeente. Dit zijn: Aalten-Dinxperlo, Berkelland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

In 2017 zijn die bijdragen verhoogd waarmee de subsidie nu gebaseerd is op de veel hogere huur en energiekosten die wij in het huidige pand hebben (samen een bedrag van € 45.000,- en in het vorige pand was dit in totaal € 35.000,-).  

Omdat wij voldoende reserves hadden opgebouwd en wij ook meerdere sponsors hadden konden wij het verschil in huur en energiekosten nog opbrengen. Bij het wegvallen van een hele grote sponsor moesten wij weer bij de gemeenten aankloppen.

Uiteindelijk hebben alle vijf gemeenten toch toegestemd in de gevraagde verhoging, zodat onze hoge  huur- en energiekosten nu zijn gedekt met de subsidie. Twee van hen wilden de verhoging eerst niet betalen maar zijn uiteindelijk ook overstag gegaan.

Voor alle overige kosten zijn wij afhankelijk van giften. Via de Vrienden van de Voedselbank (donateurs) hebben wij een deel vaste inkomsten en daar zijn we heel blij mee. Ook geven de kerken in ons gebied naast voedsel ook nog geld, terwijl via allerlei acties, vooral in de decembermaand, ook geld en voedsel binnenkomen. Dat is ook in 2017 gebeurd. Met al die giften in voedsel en geld kunnen wij in 2018 weer verder.

 

2016

Start 

Het jaar 2016 is goed begonnen voor ons: het voedselveiligheidscertificaat is in januari opnieuw verlengd zodat wij weer een groene voedselbank zijn. Na de jaarlijkse strenge check-up door een gespecialiseerd bureau eind 2016 behaalden wij 98 van de 100 punten (die we nog tot 100 konden verhogen!) Ook voor 2017 kunnen we dus verzekerd zijn van een verlengd voedselveiligheidscertificaat en blijven we dus groen.

Wat aankopen betreft begon het jaar eveneens goed want er kon een derde koelbus worden aangeschaft, mede dankzij een gift van de Rabobank en tevens een derde vriescel, dankzij giften van overige sponsors. Die cel is ook nodig  om aan alle voedselveiligheidseisen te kunnen voldoen.

Voedsel kwam er ook in 2016 weer volop binnen vanuit het regiodistributiecentrum Arnhem en vooral van onze zeer vele leveranciers in de regio. Voor alle gulle giften in geld en in voedsel zijn wij erg dankbaar.

Vrijwilligers

De Voedselbank Oost-Achterhoek bestaat geheel uit onbetaalde vrijwillige medewerkers. Zonder onze vrijwilligers zouden wij deze voedselbank niet draaiende kunnen houden. Dat zijn allereerst de vrijwilligers in Lichtenvoorde. Zij vormen het grootste aantal van de over de 100 vrijwilligers en werken in onze hal in diverse groepen: diepvries, groenten, brood, inpakkers, chauffeurs, etc , zie ook Historie 2015 onderaan.

Op onze 12 uitgiftepunten (in 12 plaatsen in de regio) werken ook nog veel vrijwilligers, op de meeste uitgiftepunten met een overeenkomst met de voedselbank. Hun aantal is in 2016 sterk gestegen: meerdere vrijwilligers die al langer voor ons werken zijn nu via de voedselbank goed verzekerd tijdens hun werk voor de cliënten.

Op een groot uitgiftepunt als Winterswijk zijn zij in dienst van de Stichting Sociaal Steunpunt die vele tientallen vrijwilligers kent van wie een deel het uitgiftepunt draaiende houdt. Daar heeft de voedselbank een overeenkomst met de Stichting.

Vrijwilligers van de uitgiftepunten hebben direct contact met onze cliënten en kennen hen ook allemaal en vaak ook hun problemen.

Omdat onder de cliënten ook nieuwe Nederlanders zijn, met een toenemend aantal vluchtelingen, hebben we vertalingen van de belangrijkste informatie in 4 talen (Duits, Engels, Frans en Arabisch) aan de uitgiftepunten beschikbaar gesteld.

Veel vrijwilligers blijven jarenlang maar de jongere vrijwilligers raken we soms kwijt omdat zij weer betaald werk vinden. Heel erg fijn voor hen maar jammer voor ons omdat ze vaak goed ingewerkt zijn. Toch lukt het steeds weer om goede vervangers te vinden! Wel is onze reservelijst in de loop van 2016 leeggeraakt en proberen we weer vrijwilligers te werven die als reserve willen invallen als dat nodig is.  

Cliënten
Het aantal cliënten is in 2016 langzaam verder gezakt. Een teken van een aantrekkende economie waardoor meer mensen weer werk vinden en soms ook uit de schulden geraken, hoewel er ook cliënten zijn die een baan hebben en hard werken maar wie het tóch niet lukt van hun schulden af te komen!

Omdat het aantal cliënten verder is gezakt naar 310 (eind 2016) konden wij dit jaar ook cliënten helpen die na de drie jaar voedselhulp uitgeschreven worden (dat is het maximum en is gerelateerd aan de wettelijke schuldhulpverlening van 3 jaar). Helaas is bij velen van hen de schuldhulpverlening pas in de loop van de drie jaar op gang gekomen zodat zij na 3 jaar nog steeds van een miniem weekbedrag moeten leven.

Die gezinnen kunnen wij nu met een pakket helpen tot maximaal 1 ½ jaar boven de 3 jaar. Omdat wij de regel “geen pakket zonder traject” hanteren, dienen alle cliënten een hulpverlener te hebben die samen met hen het pakket aanvraagt. Hij/zij heeft inzicht in hun financiën en helpt hen weer uit de schulden te komen.

Voor de eind 2015 vertrokken voorzitter Annelies van Wemmenhove-van Hulzen hebben wij in april een uitstekende vervanger gevonden in Chris Blaauboer. Helaas zijn er in 2016 nóg twee bestuursleden vertrokken.om diverse redenen. We zaten toen op 5 bestuursleden (begin 2016). Met Chris erbij werden het toen 6 zodat  we nu nog één bestuursvacature hebben om weer op 7 te komen.

Dit  bestuur van  6 personen heeft de bestuurstaken onderling verdeeld (zie ook het organogram op deze site).  

In 2016 bestond deze voedselbank 10 jaar en dat is herinnerd met een Open Dag op 28 mei want te vieren valt er niets: een voedselbank zou niet nodig moeten zijn. Die dag werd druk bezocht door veel inwoners uit deze streek en ook door hele gezinnen. Kleine kinderen werden opgevangen met een rad van fortuin, een springkussen en een suikerspin zodat de ouders en oudere kinderen een rondleiding konden krijgen. Ook afvaardigingen van de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland en collega-voedselbanken konden worden ontvangen. De dag werd afgesloten met een vrijwilligersavond met een barbecue. Een zeer geslaagde dag!

Giften
Deze voedselbank heeft geen vaste inkomsten behalve de subsidiebijdrage aan de huur van ons gebouw. Voor alle overige kosten en die waarin de subsidiebijdragen niet voorzien zijn wij afhankelijk van giften van sponsors. Via de Vrienden van de Voedselbank (donateurs) hebben wij een deel vaste inkomsten en daar zijn we heel blij mee. Ook geven de kerken in ons gebied naast voedsel ook nog geld, terwijl via allerlei acties, vooral in de decembermaand, ook geld en voedsel binnenkomt. Omdat ook grote sponsors (die we gelukkig hebben!) er eens mee kunnen ophouden hebben wij de vijf gemeenten waarin wij werkzaam zijn (Aalten-Dinxperlo, Berkelland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) gevraagd om de subsidie te willen verhogen. Die is nl. nog steeds gebaseerd op de kosten van ons vorige (kleinere) gebouw terwijl de kosten op ons nieuwe adres zijn doorgegroeid naar het dubbele!  Alleen de energiekosten bedragen al zo’n € 10.000,-.

Wij hebben vernomen van wethouders en ambtenaren die bij ons op bezoek zijn geweest, dat zij ons verzoek om subsidie en kosten in 2017 meer in overeenstemming te brengen, zullen steunen.

In de verwachting dat ook 2017 ons voldoende voedsel en geld oplevert om ons werk te kunnen voortzetten - met daarbij de hoop dat ook de 5 gemeenten ons met een verhoogde subsidie zullen helpen - eindigt dit overzicht over 2016.

 

2015

Cliënten in aantal: gedaald

In 2015 zakt ons cliëntenaantal langzaam van 409 naar 352. In de laatste maanden van het jaar is het aantal weer stijgende. De nieuwe criteria voor een pakket van de landelijke vereniging hebben hierop geen of nauwelijks invloed gehad, al hadden we dat wel verwacht. Met name voor grote gezinnen is de regeling gunstiger, door een wat andere berekening: voor éénpersoonshuishoudens blijft het leefgeld hetzelfde, maar voor elk extra gezinslid mag vanaf 1 juli € 70,- per maand aan leefgeld, dus na aftrek van de lasten worden hanteerd,  ipv € 60,- tot dan toe. Voor een groot gezin telt dat aardig op, maar het blijft een bedrag dat nog heel duidelijk beneden de bijstandsnorm ligt.

Voedsel en voedselveiligheid van het grootste belang

In 2015 krijgen wij van onze leveranciers (die in aantal nog toenemen) gelukkig weer veel voedsel dat nog goed bruikbaar is voor onze cliënten. We houden ons en moeten ons ook exact houden aan de voorwaarden die in de Voedsel- en Warenwet  aan de voedselbanken worden gesteld.
In het kader van de voedselveiligheid moeten we aan talloze voorwaarden voldoen om dat voedsel  voor de cliënten van goede kwaliteit te houden. In 2014 behaalden wij het certificaat voedselveiligheid als teken dat wij aan de voorwaarden voldeden. We werden een zogeheten 'groene voedselbank'  en ontvingen daarvoor een cerrtificaat voor een jaar. In november 2015 is er een onverwachte inspectie gevolgd om te zien of wij dat certificaat nog waard zijn. Op bijna alle punten blijken we het goed te doen alleen op het punt van voedseltemperaturen (dus temperatuur meten en dat registreren) moeten we nog iets verbeteren. Daarmee zijn we aan de slag  gegaan, zodat we mogelijk zelfs 100 punten halen (vorig jaar was dat 95).

Kosten gestegen

Door al die eisen nemen, ondanks het niet meer stijgende aantal cliënten, en het feit dat we uitsluitend met vrijwilligers werken, de kosten toe. Die kostentoename bestaat o.a. uit huur van de hallen, de energiekosten, kosten van het wagenpark (twee koelbussen die vrij duur in het onderhoud zijn, drie aanhangers) en andere apparatuur waarvan ook wel eens wat stuk gaat. Voor een derde koelbus zijn we aan het sparen. Sinds mei huren we er al een omdat we het anders op de vrijdag niet meer redden om al het voedsel op tijd bij onze cliënten te krijgen want we moeten ook steeds meeer ritten maken.
Daarnaast sparen we ook voor een derde vriescel, die per se noodzakelijk is voor de diepvriesprodukten.

Giften blijven en blijken noodzakelijk

Er komen weer veel giften binnen,  maar in 2015 komen er, zoals gezegd,  ook steeds meer kosten op ons af. Wanneer in het najaar nog enkele grote giften binnenkomen zijn we daar dan ook erg blij mee.

De Rabobank heeft ons vanuit hun regionale fonds € 10.000,- beloofd bij aanschaf van een derde koelbus en die komt er volgend jaar aan. Geen nieuwe, die is te duur maar een goede tweedehandse net als de twee andere. We zijn de Rabo heel dankbaar dat ze ons zo’n grote gift hebben toegezegd.

Een grote gift die we  in het najaar ontvangen helpt ons daarbij een flink eind op weg! Die gevers willen niet bekend worden maar we zijn hen erg erkentelijk voor zo’n grote gift die we in vorige jaren ook al eens mochten ontvangen.

Giften zijn ook van harte welkom voor de aanschaf van de derde vriesccel.

Van het Rode Kruis  hebben we in 2015 een fraai AED-apparaat gekregen, een cursus voor een tiental vrijwilligers  voor het bedienen van dit levensreddende apparaat en een professioneel gevulde  EHBO-trommel. Met vele oudere vrijwilligers is een AED-apparaat ook echt nodig. Het Rode Kruis dat ons al vaker heeft gesteund danken wij hartelijk hiervoor.

Zo werden wij ook in 2015 van alle kanten geholpen.

Vrijwilligers, die zich inzetten voor mensen die het minder hebben.

Het aantal vrijwilligers blijft langzaam doorgroeien, nu al een stuk boven de 100. We zijn blij dat  zoveel mensen zich in hun vrije tijd willen inzetten voor hun medemens. Al die mensen werken in verschillende ploegen .

De diepvriesploeg, de groenteploeg, de broodploeg en de inpakkers werken elke vrijdag in de hal om het voedsel verzendklaar te maken.

De chauffeurs halen het voedsel gedurende de hele week op bij diverse instanties en brengen het vrijdags naar de uitgiftepunten. De ploegen op de diverse uitgiftepunten in 11 plaatsen plus Lichtenvoorde verstrekken de voedselpakketten aan de cliënten.

De cliëntenadministratie zorgt dat alle cliënten onder de juiste voorwaarden en op een correcte wijze zijn ingeschreven.

De gastvrouwen en de huishoudelijke dienst zorgen voor een goede sfeer met een warm kopje koffie met iets erbij. De technische dienst en de afdeling onderhoud hal, zorgen ervoor dat in de beide grote hallen alles inclusief apparatuur en bussen in orde is voor goed gebruik.

Dan geven de afdelingen P&O en PR en communicatie en 'Vrienden van de Voedselbank  de nodige ondersteuning.

En allemaal werken we met elkaar samen in onze voedselbank in stand te houden en zodoende voor onze cliënten elke week weer een goed voedselpakket te bezorgen!

 

 
 

 
volg ons: Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Linkedin
Voedselbank OA @VoedselbankOA - 01 Jan
Aangesloten bij
ANBI-informatie Voedselbanken Nederland Regel Hulp