<a href='https://oost-achterhoek.voedselbankennederland.nl/nl/welkom-bij-de-voedselbank-oost-achterhoek.html'><div style='color: #000;'>Voedselbank Oost-Achterhoek</div><div style='color: #d9782d;'>Lichtenvoorde</div></a> <div style='color: #000;'>Voedselbank Oost Achterhoek</div><div style='color: #d9782d;'>deelt wekelijks 410 pakketten uit</div> <div style='color: #000;'>Minder dan 0,5 % van verspild voedsel</div><div style='color: #d9782d;'>bereikt ons</div> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/voedselveiligheid.html'><div style='color: #000;'>Voedselveiligheid</div><div style='color: #d9782d;'>speerpunt</div><div style='color: #d9782d;'>in strategie</div></a> <a href='http://voedselbankennederland.nl/nl/ideale-boodschappenlijst.html'><div style='color: #000;'>Verse groenten erg gewild</div><div style='color: #d9782d;'>bij de voedselbanken</div></a> <div style='color: #000;'>Wij hengelen graag</div><div style='color: #d9782d;'>naar vis.</div><div style='color: #d9782d;'>Wie bijt?</div> <div style='color: #000;'>Ambassadeur René Froger</div><div style='color: #d9782d;'>helpt in strijd tegen armoede</div> <div style='color: #000;'>8300 vrijwilligers</div><div style='color: #d9782d;'>stellen wekelijks</div><div style='color: #d9782d;'>pakketten samen</div> <div style='color: #000;'>Boter, kaas en eieren </div><div style='color: #d9782d;'>meer dan welkom</div> <div style='color: #000;'>Voedselbank Oost-Achterhoek.</div> <div style='color: #000;'>Een vrijdagochtend bij de Voedselbank Oost-Achterhoek.</div> <div style='color: #000;'>Voedselbank Oost-Achterhoek.</div> <div style='color: #000;'>Voedselbank Oost-Achterhoek.</div>

2006
Oprichting van Stichting Voedselbank Steunpunt Aalten. Vanuit een garage in Aalten werd er begonnen met uitdelen van voedselpakketten. Daar deze lokatie plotseling niet meer beschikbaar was, werd alles verhuisd naar een schuurtje in Lichtenvoorde.

2007
Doordat er blijkbaar in onze regio veel verborgen armoede was nam het aantal cliënten zienderogen toe. Al snel moest er gezocht worden naar een grotere lokatie. In maart 2007 verhuisde de voedselbank naar 2 schoollokalen. Ook werd toen de naam veranderd in: Stichting Voedselbank Steunpunt Oost-Achterhoek, conform het werkgebied.

Sinds maart 2007 hebben wij gebruik kunnen maken van de 2 schoollokalen aan de Carel Looierstraat . We hebben er ons prima mee gered en danken de school ervoor dat we die periode bij hen hebben mogen "inwonen". Sinds 19 september hebben we een fraai pand op het industrieterrein in Lichtenvoorde, met een prima werkende koel- en vriescel en heel veel ruimte. De huur en de energiekosten worden vanaf 2010 opgebracht door 4 subsidierende gemeenten, in chronologische volgorde: Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk. De gemeente Oude IJsselstreek heeft nog geen beslissing genomen.Zonder de subsidie waren we ook niet in staat dit pand te bekostigen dus we zijn erg blij met deze ondersteuning!
Ook in 2012 zet de groei zich door. De economische crisis blijft ook in Nederland sterk merkbaar en dat resulteert in steeds meer cliënten. Om die instroom beheersbaar te houden wordt vanaf 2012 de 3-jarentermijn als maximumtijd dat men een voedselpakket mag ontvangen, strikt gehandhaafd. Die termijn is gerelateerd aan de schuldsanering, en vele cliënten hebben daarmee te maken. Voor ons vertaalt zich die regel in een minder sterke groei van het aantal cliënten. Ook kan zo een wachtlijst worden vermeden want wij willen mensen in nood meteen kunnen helpen.

2008
Was een jaar van groei: Het aantal cliënten groeide gestaag, evenals het aantal vrijwilligers.

2009
Belooft opnieuw een hectisch jaar te worden. De groei van het aantal cliënten is na een forse toename nu wat aan het teruglopen. Wij verwachten dat dit tijdelijk is. De school waar wij twee lokalen huurden wordt gesloopt. Per 19 september jl. hebben wij een fraai en ruim pand op het industrieterrein gevonden aan de Buys Ballotstraat 15 A, 7131 PN in Lichtenvoorde.

2010
Een jaar van stabilisatie. Het aantal cliënten blijft zo rond de 100. Dit is het eerste jaar met subsidie van 5 gemeenten, in ons fraaie nieuwe pand. Gulle gevers stellen ons in 2010 in staat een (tweedehands) koelbus aan te schaffen. Naast goede materiële voorzieningen stellen onze vele kundige vrijwilligers ons in staat steeds professioneler te werken.

2011
Het jaar van ons lustrum. In die 5 jaren zijn we in alle opzichten gegroeid: onze vrijwilligers zijn in aantal gegroeid naar nu ruim 40 en het is een hechte groep. Het aantal cliënten is in aantal naar zo'n 125 gestegen en de werkruimte is van een privé-woning via enkele schoollokalen naar een fraai bedrijfspand met veel ruimte en faciliteiten gegaan in 2009. Missen we nog iets? Ja, een stapelaar is nog een wens. Dat is een kleine heftruck waarmee we op de hoge stellingen spullen naar boven kunnen brengen. Nu moet het via een laddertje en dat is erg omslachtig. Ook kunnen we sponsors voor de bus en gulle gevers in het algemeen goed gebruiken.

2012
De aanvoer van voedsel vanuit het distributiecentrum van de Regiovoedselbank in Arnhem betekent een basispakket voor alle cliënten maar om een volledig en zo gezond mogelijk pakket te kunnen aanbieden moeten daar toch voedsel-items uit de regio bij. Het lukt ook in 2012 weer nieuwe bedrijven te vinden naast de vele die ons al aan gratis voedsel helpen, om met dat voedsel een goed pakket samen te kunnen stellen. Wij zijn al onze voedsel-donateurs erg dankbaar voor hun voedsel. Naast deze voedselsponsors, zijn er steeds weer financiële sponsors bereid ons met kleine en grote bedragen te ondersteunen, die ook in aantal nog toenemen. De in 2011 genoemde stapelaar, een kleine handbediende heftruck, hebben we kunnen realiseren dankzij zo’n –grote- donatie uit het Univé-fonds. Via de regionale kerken en particulieren komen er bedragen binnen en voor incidentele grote projecten zoals onze tweede koelbus wordt er via acties geld ingezameld. In dit geval door de werkgevers vereniging De Ronde Tafel in Winterswijk die deze tweede bus mogelijk maakte. Alle sponsoren danken wij hartelijk voor hun steun in 2012.

Ons fraaie bedrijfsgebouw kunnen wij gebruiken dankzij subsidie van de gemeenten Aalten-Dinxperlo, Berkelland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Wij zijn die gemeenten zeer erkentelijk hiervoor en hopen dat zij ons ook in 2013 en verder willen subsidiëren.

2013
Het jaar 2013 bracht een sterke stijging van het aantal cliënten. Begin van het jaar waren dat er 202, eind van het jaar waren dat er al 358! Naast het helpen van gezinnen die onder het bestaansminimum zijn gezakt willen we ook verspilling van goed bruikbaar voedsel tegengaan. Landelijk ontvangen de voedselbanken slechts 0,3 % van al het verspilde voedsel (maar liefst 5miljoen ton!). Dat is dus wel voor verbetering vatbaar. Om dit probleem landelijk beter aan te pakken en in een streven naar medezeggenschap is de Vereniging Voedselbanken Nederland opgericht waarvan onze voedselbank lid is geworden.

Groei van het aantal cliënten=gezinnen brengt mee dat je meer voedsel nodig hebt, meer geld voor vervoer, etc. en meer vrijwilligers. Voedsel en geld kregen we in 2013 in ruime mate binnen, met dank aan alle gulle gevers. Onze streek is erg goedgeefs, ook in 2013 weer. Daar zijn wij ook erg dankbaar voor. Ook lukte het om aan voldoende vrijwilligers te komen en dat is geen vanzelfsprekende zaak. In 2013 groeiden we uit tot een organisatie met 94 vrijwilligers! Die organisatie moet je dus ook steeds weer aanpassen met  coördinatoren en andere leidinggevenden voor de verschillende groepen (chauffeurs op de bussen, inpakkers, diepvries, groenten- en fruit, brood) in de hal. Daarnaast de cliëntenadministratie, P&O (personeel en organisatie), P.R. en Communicatie, en niet te vergeten een bestuur, dat vroeger veel van deze taken zelf uitvoerde.

In 2013 groeiden we zo sterk dat we in ons pand aan de Buys Ballotstraat uit ons jasje groeiden. Met name voor opslag was er nog nauwelijks ruimte, ook al mochten we tijdelijk een ruimte in de buurt gebruiken. Eind 2013 moesten we dus uitkijken naar een groter pand.

2014
Dat grotere pand hebben we ook gevonden: aan de Mercatorstraat 35 in Lichtenvoorde.
In mei zijn we hier in getrokken. We beschikken nu over een grote hal waarin dankzij vele gulle giften, twee grote diepvriescellen en 1 grote koelcel zijn geplaatst terwijl we onze voorraden met een goederenlift op een even grote bovenverdieping kunnen onderbrengen. Beneden is het kantoor voor de cliëntenadministratie net als in het vorige pand maar de kantine is enkele malen groter terwijl we een splinternieuwe keuken en toilettenblok hebben gekregen.

Onze nieuwe Vereniging Voedselbanken Nederland schenkt o.m. ook aandacht aan de voedselveiligheid. Eind 2013 wordt een zogeheten nulmeting bij ons uitgevoerd. We zijn al een eind met de voedselveiligheid maar het kan nog beter. We blijven met name na de verhuizing in 2014 bezig de voedselveiligheid te verbeteren en eind van het jaar lukt het ons na nog enkele laatste verbeteringen: we hebben het zo begeerde H.G.-certificaat! Tijdens een feestelijke bijeenkomst wordt door het landelijk bestuur dit certificaat uitgereikt. We zijn nu een van de landelijk gecertificeerde voedselbanken.

De groei uit 2013 zet zich in 2014 langzaam door maar in het laatste kwartaal weer sterker zodat we eind 2014 de 400-grens bereiken en zelfs overgaan!

Het aantal vrijwilligers groeit langzaam door tot zo’n 100.


2015
Cliënten in aantal :gedaald.

In 2015 zakt ons cliëntenaantal langzaam van 409 naar 352. In de laatste maanden van het jaar is het aantal weer stijgende. De nieuwe criteria voor een pakket van de landelijke vereniging hebben hierop geen of nauwelijks invloed gehad, al hadden we dat wel verwacht. Met name voor grote gezinnen is de regeling gunstiger, door een wat andere berekening: voor éénpersoonshuishoudens blijft het leefgeld hetzelfde, maar voor elk extra gezinslid mag vanaf 1 juli € 70,- per maand aan leefgeld, dus na aftrek van de lasten worden hanteerd,  ipv € 60,- tot dan toe. Voor een groot gezin telt dat aardig op, maar het blijft een bedrag dat nog heel duidelijk beneden de bijstandsnorm ligt.

Voedsel en voedselveiligheid van het grootste belang.
In 2015 krijgen wij van onze leveranciers (die in aantal nog toenemen) gelukkig weer veel voedsel dat nog goed bruikbaar is voor onze cliënten. We houden ons en moeten ons ook exact houden aan de voorwaarden die in de Voedsel- en Warenwet  aan de voedselbanken worden gesteld.
In het kader van de voedselveiligheid moeten we aan talloze voorwaarden voldoen om dat voedsel  voor de cliënten van goede kwaliteit te houden. In 2014 behaalden wij het certificaat voedselveiligheid als teken dat wij aan de voorwaarden voldeden. We werden een zogeheten 'groene voedselbank'  en ontvingen daarvoor een cerrtificaat voor een jaar. In november 2015 is er een onverwachte inspectie gevolgd om te zien of wij dat certificaat nog waard zijn. Op bijna alle punten blijken we het goed te doen alleen op het punt van voedseltemperaturen (dus temperatuur meten en dat registreren) moeten we nog iets verbeteren. Daarmee zijn we aan de slag  gegaan, zodat we mogelijk zelfs 100 punten halen (vorig jaar was dat 95).

Kosten gestegen.
Door al die eisen nemen, ondanks het niet meer stijgende aantal cliënten, en het feit dat we uitsluitend met vrijwilligers werken, de kosten toe. Die kostentoename bestaat o.a. uit huur van de hallen, de energiekosten, kosten van het wagenpark (twee koelbussen die vrij duur in het onderhoud zijn, drie aanhangers) en andere apparatuur waarvan ook wel eens wat stuk gaat. Voor een derde koelbus zijn we aan het sparen. Sinds mei huren we er al een omdat we het anders op de vrijdag niet meer redden om al het voedsel op tijd bij onze cliënten te krijgen want we moeten ook steeds meeer ritten maken.
Daarnaast sparen we ook voor een derde vriescel, die per se noodzakelijk is voor de diepvriesprodukten.

Giften blijven en blijken noodzakelijk.
Er komen weer veel giften binnen,  maar in 2015 komen er, zoals gezegd,  ook steeds meer kosten op ons af. Wanneer in het najaar nog enkele grote giften binnenkomen zijn we daar dan ook erg blij mee.

De Rabobank heeft ons vanuit hun regionale fonds € 10.000,- beloofd bij aanschaf van een derde koelbus en die komt er volgend jaar aan. Geen nieuwe, die is te duur maar een goede tweedehandse net als de twee andere. We zijn de Rabo heel dankbaar dat ze ons zo’n grote gift hebben toegezegd.

Een grote gift die we  in het najaar ontvangen helpt ons daarbij een flink eind op weg! Die gevers willen niet bekend worden maar we zijn hen erg erkentelijk voor zo’n grote gift die we in vorige jaren ook al eens mochten ontvangen.

Giften zijn ook van harte welkom voor de aanschaf van de derde vriesccel.

Van het Rode Kruis  hebben we in 2015 een fraai AED-apparaat gekregen, een cursus voor een tiental vrijwilligers  voor het bedienen van dit levensreddende apparaat en een professioneel gevulde  EHBO-trommel. Met vele oudere vrijwilligers is een AED-apparaat ook echt nodig. Het Rode Kruis dat ons al vaker heeft gesteund danken wij hartelijk hiervoor.

Zo werden wij ook in 2015 van alle kanten geholpen.

Vrijwilligers, die zich inzetten voor mensen die het minder hebben.
Het aantal vrijwilligers blijft langzaam doorgroeien, nu al een stuk boven de 100. We zijn blij dat  zoveel mensen zich in hun vrije tijd willen inzetten voor hun medemens. Al die mensen werken in verschillende ploegen .

De diepvriesploeg, de groenteploeg, de broodploeg en de inpakkers werken elke vrijdag in de hal om het voedsel verzendklaar te maken.

De chauffeurs halen het voedsel gedurende de hele week op bij diverse instanties en brengen het vrijdags naar de uitgiftepunten. De ploegen op de diverse uitgiftepunten in 11 plaatsen plus Lichtenvoorde verstrekken de voedselpakketten aan de cliënten.

De cliëntenadministratie zorgt dat alle cliënten onder de juiste voorwaarden en op een correcte wijze zijn ingeschreven.

De gastvrouwen en de huishoudelijke dienst zorgen voor een goede sfeer met een warm kopje koffie met iets erbij. De technische dienst en de afdeling onderhoud hal, zorgen ervoor dat in de beide grote hallen alles inclusief apparatuur en bussen in orde is voor goed gebruik.

Dan geven de afdelingen P&O en PR en communicatie en 'Vrienden van de Voedselbank  de nodige ondersteuning.

En allemaal werken we met elkaar samen in onze voedselbank in stand te houden en zodoende voor onze cliënten elke week weer een goed voedselpakket te bezorgen!

2016

Start 
Het jaar 2016 is goed begonnen voor ons: het voedselveiligheidscertificaat is in januari opnieuw verlengd zodat wij weer een groene voedselbank zijn. Na de jaarlijkse strenge check-up door een gespecialiseerd bureau eind 2016 behaalden wij 98 van de 100 punten (die we nog tot 100 konden verhogen!) Ook voor 2017 kunnen we dus verzekerd zijn van een verlengd voedselveiligheidscertificaat en blijven we dus groen.

Wat aankopen betreft begon het jaar eveneens goed want er kon een derde koelbus worden aangeschaft, mede dankzij een gift van de Rabobank en tevens een derde vriescel, dankzij giften van overige sponsors. Die cel is ook nodig  om aan alle voedselveiligheidseisen te kunnen voldoen.

Voedsel kwam er ook in 2016 weer volop binnen vanuit het regiodistributiecentrum Arnhem en vooral van onze zeer vele leveranciers in de regio. Voor alle gulle giften in geld en in voedsel zijn wij erg dankbaar.

Vrijwilligers

De Voedselbank Oost-Achterhoek bestaat geheel uit onbetaalde vrijwillige medewerkers. Zonder onze vrijwilligers zouden wij deze voedselbank niet draaiende kunnen houden. Dat zijn allereerst de vrijwilligers in Lichtenvoorde. Zij vormen het grootste aantal van de over de 100 vrijwilligers en werken in onze hal in diverse groepen: diepvries, groenten, brood, inpakkers, chauffeurs, etc , zie ook Historie 2015 onderaan.

Op onze 12 uitgiftepunten (in 12 plaatsen in de regio) werken ook nog veel vrijwilligers, op de meeste uitgiftepunten met een overeenkomst met de voedselbank. Hun aantal is in 2016 sterk gestegen: meerdere vrijwilligers die al langer voor ons werken zijn nu via de voedselbank goed verzekerd tijdens hun werk voor de cliënten.

Op een groot uitgiftepunt als Winterswijk zijn zij in dienst van de Stichting Sociaal Steunpunt die vele tientallen vrijwilligers kent van wie een deel het uitgiftepunt draaiende houdt. Daar heeft de voedselbank een overeenkomst met de Stichting.

Vrijwilligers van de uitgiftepunten hebben direct contact met onze cliënten en kennen hen ook allemaal en vaak ook hun problemen.

Omdat onder de cliënten ook nieuwe Nederlanders zijn, met een toenemend aantal vluchtelingen, hebben we vertalingen van de belangrijkste informatie in 4 talen (Duits, Engels, Frans en Arabisch) aan de uitgiftepunten beschikbaar gesteld.

Veel vrijwilligers blijven jarenlang maar de jongere vrijwilligers raken we soms kwijt omdat zij weer betaald werk vinden. Heel erg fijn voor hen maar jammer voor ons omdat ze vaak goed ingewerkt zijn. Toch lukt het steeds weer om goede vervangers te vinden! Wel is onze reservelijst in de loop van 2016 leeggeraakt en proberen we weer vrijwilligers te werven die als reserve willen invallen als dat nodig is.  

Cliënten 
Het aantal cliënten is in 2016 langzaam verder gezakt. Een teken van een aantrekkende economie waardoor meer mensen weer werk vinden en soms ook uit de schulden geraken, hoewel er ook cliënten zijn die een baan hebben en hard werken maar wie het tóch niet lukt van hun schulden af te komen!

Omdat het aantal cliënten verder is gezakt naar 310 (eind 2016) konden wij dit jaar ook cliënten helpen die na de drie jaar voedselhulp uitgeschreven worden (dat is het maximum en is gerelateerd aan de wettelijke schuldhulpverlening van 3 jaar). Helaas is bij velen van hen de schuldhulpverlening pas in de loop van de drie jaar op gang gekomen zodat zij na 3 jaar nog steeds van een miniem weekbedrag moeten leven.

Die gezinnen kunnen wij nu met een pakket helpen tot maximaal 1 ½ jaar boven de 3 jaar. Omdat wij de regel “geen pakket zonder traject” hanteren, dienen alle cliënten een hulpverlener te hebben die samen met hen het pakket aanvraagt. Hij/zij heeft inzicht in hun financiën en helpt hen weer uit de schulden te komen.

Voor de eind 2015 vertrokken voorzitter Annelies van Wemmenhove-van Hulzen hebben wij in april een uitstekende vervanger gevonden in Chris Blaauboer. Helaas zijn er in 2016 nóg twee bestuursleden vertrokken.om diverse redenen. We zaten toen op 5 bestuursleden (begin 2016). Met Chris erbij werden het toen 6 zodat  we nu nog één bestuursvacature hebben om weer op 7 te komen.

Dit  bestuur van  6 personen heeft de bestuurstaken onderling verdeeld (zie ook het organogram op deze site).  

In 2016 bestond deze voedselbank 10 jaar en dat is herinnerd met een Open Dag op 28 mei want te vieren valt er niets: een voedselbank zou niet nodig moeten zijn. Die dag werd druk bezocht door veel inwoners uit deze streek en ook door hele gezinnen. Kleine kinderen werden opgevangen met een rad van fortuin, een springkussen en een suikerspin zodat de ouders en oudere kinderen een rondleiding konden krijgen. Ook afvaardigingen van de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland en collega-voedselbanken konden worden ontvangen. De dag werd afgesloten met een vrijwilligersavond met een barbecue. Een zeer geslaagde dag!

Giften. 
Deze voedselbank heeft geen vaste inkomsten behalve de subsidiebijdrage aan de huur van ons gebouw. Voor alle overige kosten en die waarin de subsidiebijdragen niet voorzien zijn wij afhankelijk van giften van sponsors. Via de Vrienden van de Voedselbank (donateurs) hebben wij een deel vaste inkomsten en daar zijn we heel blij mee. Ook geven de kerken in ons gebied naast voedsel ook nog geld, terwijl via allerlei acties, vooral in de decembermaand, ook geld en voedsel binnenkomt. Omdat ook grote sponsors (die we gelukkig hebben!) er eens mee kunnen ophouden hebben wij de vijf gemeenten waarin wij werkzaam zijn (Aalten-Dinxperlo, Berkelland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) gevraagd om de subsidie te willen verhogen. Die is nl. nog steeds gebaseerd op de kosten van ons vorige (kleinere) gebouw terwijl de kosten op ons nieuwe adres zijn doorgegroeid naar het dubbele!  Alleen de energiekosten bedragen al zo’n € 10.000,-.

Wij hebben vernomen van wethouders en ambtenaren die bij ons op bezoek zijn geweest, dat zij ons verzoek om subsidie en kosten in 2017 meer in overeenstemming te brengen, zullen steunen.

In de verwachting dat ook 2017 ons voldoende voedsel en geld oplevert om ons werk te kunnen voortzetten - met daarbij de hoop dat ook de 5 gemeenten ons met een verhoogde subsidie zullen helpen - eindigt dit overzicht over 2016.